Work info:

  • Client: An Nguyen

  • From: Binh Duong City

  • Project scope: Brand Identity, Logo design

  • 2019

CoUp Working Home

Một StartUp trẻ với ước mơ tạo nên những không gian lý tưởng để mọi người cùng làm việc hiệu quả, tiếc kiệm và gắn kết.

Share this work