Work info:

  • Client: My Duyen

  • From: Ho Chi Minh City

  • Project scope: Brand Identity, Logo design

  • 2019

BM Solutions

- Âm Dương cân bằng là thế tối ưu của vạn vật, là nguyên lý căn bản đầu tiên quan trọng bậc nhất của vũ trụ. và là nền tảng cho nhiều lý thuyết hiện đại khác.
- Cá chép là biểu tượng chiêu tài khí, mang lại may mắn tài lộc.
- Logo thể hiện được 3 chữ cái viết tắt của tên thương hiệu: Brand Media Solution.

 

Share this work