Thông tin dự án:

  • Khách hàng: Thien Duc Thanh Co., Ltd

  • Đến từ: Hồ Chí Minh City

  • Phạm vi dự án: Bao bì - Nhãn mác, Nhận diện thương hiệu

  • 2016

SILIX Silicone

Một thương hiệu keo silicone mới tại thị trường Việt Nam với chất lượng vượt trội. Logo được thể hiện bằng những đường nét mạnh mẽ, tượng trưng cho những đường keo sắc lẹm hoàn hảo. Chữ X lấy ý tưởng từ hình ảnh khung cửa, đêm đến ý nghĩa hiện hữu tính chất sản phẩm ngay trên logo thương hiệu. Toàn bộ thương hiệu được định hướng hỉnh ảnh sản phẩm cao cấp với chất lượng quốc tế.

Chia sẻ dự án này