Thông tin dự án:

  • Khách hàng: MuscleUP

  • Đến từ: Hồ Chí Minh City

  • Phạm vi dự án: Sản phẩm truyền thông

  • 2016

MuscleUP

Nhà phân phối các sản phẩm dinh dưỡng thể hình chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, Muscle UP đang là nhà phân phối độc quyền của Rule One Proteins, Gaspari Nutrition, Rivalus đây những nhà sản xuất đang được ưa chuộng nhất tại Hoa Kỳ, Canada, và Úc.

Các sản phẩm thiết kế cho MuscleUp được định hướng hình ảnh mạnh mẽ, nam tính, cao cấp.

Chia sẻ dự án này