Work info:

  • Client: Nàng Cáo Store

  • From: Hồ Chí Minh City

  • Project scope: Brand Identity, Logo design

  • 2016

NÀNG CÁO Store

Thương hiệu thời trang xách tay từ Úc, Mỹ. Thương hiệu được xây dựng trên định hướng hình ảnh đơn giản, dễ thương và cao cấp. Khách hàng muốn mang hình ảnh con cáo vào thương hiệu của mình nhưng phải thật sự khác biệt với những logo con cáo có trên thị trường và thể hiện được sự tinh tế.

Share this work