Work info:

  • Client: Nhiều khách hàng

  • From: Vietnam

  • Project scope: Logo design

  • 2014

LOGO Design 2016-2017

Logo chính là hình ảnh đại diện cho thương hiệu. Logo phải là một hình ảnh đơn giản, dễ nhớ và phải đủ ấn tượng đối với khách hàng, từ đó hình thành những cảm xúc thương hiệu rất riêng, biến thành ký ức và dẫn lối quyết định sau này. Do đó, nếu bạn thực sự coi công việc kinh doanh của mình là nghiêm túc và chuyên nghiệp, thì bạn nên xác định đầu tư thiết kế cho nó một logo tương xứng.

Share this work