Work info:

  • Client: Sản phẩm dự thi

  • From: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Project scope: Logo design

  • 2015

APEC 2017

Biểu trưng được cách điệu từ hình ảnh đóa hoa Sen đang nở. Một loài hoa mang hình ảnh giản dị, tao nhã, thuần khiết và kiên nhẫn. Là hiện thân cho tính cách, lối sống và tâm hồn người Việt Nam, biểu tượng văn hóa cho đất nước Việt Nam từ nô lệ, nghèo khổ, bằng một ý chí sống mãnh liệt mà đi lên anh dũng, kiên cường. Trở thành một quốc gia năng động, với nhiều đổi mới và có nhiều tiềm năng phát triển.

Share this work